Pokyny pre skladovanie LDPE-fólie a produktov z nich

PE fólie je možné skladovať relatívne bez problémov za štandardných stredoeurópskych klimatických podmienok (najmä teploty a vlhkosti vzduchu).

V záujme dobrej spracovateľnosti a ďalšieho použitia LDPE-fóliou a zachovanie dobrej kvality týchto výrobkov, odporúčame dodržiavať nasledujúce pokyny pre skladovanie:

1. LDPE-fólie je nutné chrániť pred účinkom priameho slnečného osvetlenia a pred UV žiarením.

   LDPE-fólia nesmie byť skladovaná v bezprostrednej blízkosti vykurovacích telies, žiaričov a pod.

2. Je nutné zamedziť vzniku elektrostatického náboja a vytvorenie kondenzátu na povrchu LDPE-fólie.

3. Skladovať a spracovávať LDPE-fólie doporučujeme pri teplotách 15 až 30 stupňov Celzia, relatívnej vlhkosti vzduchu 45 až 65%.

4. Ak nie je možné pri skladovaní dodržať parametre v bode 3., odporúčame LDPE-fóliu 24 až 48 hodín pred spracovaním a ďalším použitím premiestniť do priestoru, v ktorom je tieto parametre možné dodržať (pri vyššom rozdielu teplôt je doba nutné aklimatizácia úmerne dlhšia).

5. Pri skladovaní je nutné zamedziť nadmernému stláčaniu vrstiev LDPE-fólie (napr. v dôsledku stohovanie).

6. LDPE-fólie odporúčame ponechať v originálnych obaloch výrobcu až do okamihu spracovania alebo použitie LDPE-fólie. Originálne obaly poškodené pri skladovaní odporúčame ihneď opraviť (obnoviť).

7. Všetky identifikačné znaky od výrobcu na obaloch odstraňujte vo vlastnom záujme až tesne pred spracovaním, použitím LDPE-fólie.

8. Spracovať LDPE-fólie odporúčame do 6tich mesiacov, najdlhšie potom do 12tich mesiacov po dátume expedície od výrobcu. U LDPE-fólií sa špeciálnymi prísadami (klzné prostriedky, farbivá, kašírovane, stabilizácia UV, antistatikom) je však nutné LDPE-fóliu spracovať do 6 mesiacov, ak nie je výrobcom stanovená aj kratšia lehota. Ku príkladu LDPE-fólie s prípravou pre tlač je nevyhnutné spracovať maximálne do 3 mesiacov.

V Topoľovke 14.06.2016                                                                   Tomáš Karľa, konateľ